Oddíl sportovní gymnastiky Sokol Žižkov II.Aktuální informace ke 1. 5. 2019:

Přípravka, závodní i nezávodní družstvo jsou naplněny. Do všech skupin můžeme přijmout již jedině velmi šikovné a silné děti či dospělé, nejlépe s předchozí gymnastickou či baletní průpravou (ozvěte se individuálně na kontakty).


Aktuální informace ke 1. 9. 2017:

Opět můžeme skupinu základní přípravky doplnit o několik děvčat a chlapců, přijímáme i starší děti a dospělé s předchozí průpravou do závodního družstva či bez přípravy do nezávodního družstva.

Nábor do přípravky se koná 4. a 6. září od 17:30, případně i další pondělky a středy v září 2017, tyto termíny řešte individuálně s trenérkami přípravky (viz kontakty).


Aktuální informace ke 24. 2. 2017:

Vzhledem k rozšíření trenérského kolektivu můžeme i skupinu základní přípravky doplnit o několik děvčat a chlapců.

Dále můžeme přijmout mladší žákyně buď s předchozí průpravou, nebo mimořádně talentované, které se zvládnou ihned zapojit do tréninků závodní přípravky.

U staršího žactva, juniorek, žen a nezávodního družstva je situace podobná, zbývají poslední volná místa, v případě zájmu se ozvěte co nejdříve.


Aktuální informace ke 14. 9. 2016:

Nábory do přípravky dívek a do skupiny chlapců jsou z kapacitních důvodů ukončeny. Můžeme přijmout ještě několik mladších žákyň buď s předchozí průpravou, nebo mimořádně talentovaných, které se zvládnou ihned zapojit do závodního tréninku.


Nábory 2016:

Nábor do závodních družstev žákyň, dorostenek a žen (tréninky závodního družstva 3x až 4x týdně, podmínkou předchozí průprava) a do nezávodní skupiny všeobecné gymnastické přípravy (2x až 4x týdně, časem možno přestoupit do závodního družstva) se letos uskuteční 31. srpna a v průběhu září ve večerních hodinách. Starší děti, dorost, i dospělí zájemci o nezávodní gymnastickou přípravu včetně začátečníků se mohou ozvat Martinovi na 606465030, MPrat@seznam.cz . Poslechněte si typického cvičence naší nezávodní skupiny :-)

Po dohodě s trenérkou Janou na telefonu 721355531 je možné domluvit individuální tréninky (příprava na přijímačky na sportovní VŠ apod).

Od září 2016 opět otevíráme přípravku pro děti od 5 do 10 let. Domluvit se můžete přímo s trenérkou Danou na telefonu 721977458. Tréninky přípravky se budou konat 2x až 3x týdně v pozdějších odpoledních hodinách (nevhodné pro velmi malé děti, dovoz dětí ale budou bez problémů stíhat i pracující maminky).

Více informací najdete postupně zde nebo na telefonu 606465030. Týdenní rozpis tréninků najdete v odkazu tréninky-soustředění-přihlášky.