Oddíl sportovní gymnastiky Sokol Žižkov II.

Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3


Oznámení o svolání mimořádné volební valné hromady Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II

Dle stanov ČOS, stanov TJ Sokol Žižkov II a oddílového řádu OSG TJ Sokol Žižkov II svoláváme mimořádnou volební valnou hromadu Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II na termín 27. 6. 2018 od 20:00 v kanceláři trenérů oddílu SG. Místo i čas ještě mohou být drobně změněny, sledujte nástěnku i internetové stránky http://gymnastikazizkov.profitux.cz/ .

V případě většího zájmu se pokusíme VH přesunout do restaurace TJ Sokol Žižkov II.

Program:

1) prezence účastníků.

2) volba orgánů VH.

3) schválení programu VH, možnost zařazení nových bodů.

4) vyhodnocení hospodaření a finanční situace oddílu.

5) diskuse k předchozímu bodu.

6) odvolání jednatelky – hospodářky - členky výboru oddílu.

7) volba nové jednatelky – hospodářky - členky výboru oddílu.

8) stanovení přesných pravidel pro hotovostní i bezhotovostní platby v rámci oddílu.

9) závěrečná diskuse, hlasování o návrzích z pléna.



V Praze dne 13. 6. 2018

Za výbor OSG: PhDr. Martin Prát, Ph.D. - předseda oddílu.

Na vědomí: RNDr. Jan Materna, Ph.D. – starosta TJ Sokol Žižkov II.




Oznámení o svolání valné hromady Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II

Dle stanov ČOS, stanov TJ Sokol Žižkov II a oddílového řádu OSG TJ Sokol Žižkov II svoláváme řádnou volební valnou hromadu Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II na termín 1. 3. 2018 od 20:00 v kanceláři trenérů oddílu SG. Místo i čas ještě mohou být drobně změněny, sledujte nástěnku i internetové stránky http://gymnastikazizkov.profitux.cz/ .

V případě většího zájmu se pokusíme VH přesunout do restaurace TJ Sokol Žižkov II.



Program:

1) prezence účastníků.

2) volba orgánů VH.

3) schválení programu VH, možnost zařazení nových bodů.

4) vyhodnocení činnosti oddílu, plnění úkolů stanovených minulou VH.

5) diskuse k předchozímu bodu.

6) seznámení členů s hospodařením oddílu.

7) návrhy na doplnění nebo nové složení výboru a kontrolní komise oddílu.

8) volba nových nebo všech členů výboru oddílu.

9) volba nových nebo všech členů kontrolní komise oddílu.

10) financování školení nových trenérů oddílu.

11) závěrečná diskuse, hlasování o návrzích z pléna.



V Praze dne 14. 2. 2018

Za výbor OSG: PhDr. Martin Prát, Ph.D. - předseda oddílu.



Na vědomí: RNDr. Jan Materna, Ph.D. – starosta TJ Sokol Žižkov II.


Oznámení o svolání valné hromady Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II

Dle stanov ČOS, stanov TJ Sokol Žižkov II a oddílového řádu OSG TJ Sokol Žižkov II svoláváme řádnou volební valnou hromadu Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II na termín 23. 2. 2017 od 19:30 v kanceláři trenérů oddílu SG. Místo i čas ještě mohou být změněny, sledujte nástěnku i internetové stránky http://gymnastikazizkov.profitux.cz/ .

V případě většího zájmu se pokusíme VH přesunout do restaurace TJ Sokol Žižkov II.

Program:

1) prezence účastníků.

2) schválení programu VH, možnost zařazení nových bodů.

3) volba orgánů VH.

4) vyhodnocení činnosti oddílu v minulém období, plnění úkolů stanovených minulou VH, objasnění víceletého intervalu mezi VH.

5) diskuse k předchozímu bodu.

6) seznámení členů s hospodařením oddílu.

7) návrhy na složení výboru a kontrolní komise oddílu.

8) volba nového výboru oddílu.

9) volba kontrolní komise oddílu.

14) závěrečná diskuse, hlasování o návrzích z pléna.

V Praze dne 9. 2. 2017

Za výbor OSG: PhDr. Martin Prát, Ph.D. - předseda oddílu. Na vědomí: RNDr. Jan Materna, Ph.D. – starosta TJ Sokol Žižkov II.


V roce 2016 cvičí nezávodní skupina společně se závodnicemi v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 18 hodin, závodnice budou mít občas specializované tréninky navíc. Tréninky přípravky se budou konat v pondělí a ve čtvrtek pozdějších odpoledních hodinách (nevhodné pro velmi malé děti, dovoz dětí ale budou bez problémů stíhat i pracující maminky). Více informací najdete postupně zde nebo na telefonu 606465030.


Jeden z posledních rozhovorů s Věrou Čáslavskou. Čest její památce.


Od září 2015 otevíráme (kromě již fungujích závodních a nezávodních skupin) přípravku pro děti od 5 do 10 let. Nábor se koná 27. 8. a 31. 8. 2015 od 17:30, další náborové termíny budou vypsány v průběhu září. Tréninky přípravky se budou konat 2x až 3x týdně v pozdějších odpoledních hodinách (nevhodné pro velmi malé děti, dovoz dětí ale budou bez problémů stíhat i pracující maminky). Více informací najdete postupně zde nebo na telefonu 606465030.


Oznámení o svolání valné hromady Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II

Dle stanov ČOS, stanov TJ Sokol Žižkov II a oddílového řádu OSG TJ Sokol Žižkov II svoláváme řádnou volební valnou hromadu Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II na termín 2. 2. 2015 od 19:30 v kanceláři trenérů oddílu SG.

V případě většího zájmu se pokusíme VH přesunout do salonku vedle restaurace TJ Sokol Žižkov II.

Program:

1) prezence účastníků.

2) schválení programu VH, možnost zařazení nových bodů.

3) volba orgánů VH.

4) vyhodnocení činnosti oddílu v minulém období, plnění úkolů stanovených minulou VH, objasnění víceletého intervalu mezi VH.

5) diskuse k předchozímu bodu - zejména počet členů, sportovní výsledky, morálka v docházce, placení příspěvků apod.

6) seznámení všech členů se stavem pokladny, rozpočtem oddílu a jeho plněním.

7) návrhy na složení výboru oddílu.

8) diskuse, včetně hlasování o způsobu volby a možné změně počtu členů a funkcí výboru oddílu.

9) vyjasnění povinností všech členů výboru oddílu, upřesnění závazných požadavků na jejich činnost včetně možných odměn a sankcí.

10) volba nového výboru oddílu.

11) návrh na zřízení a návrhy na složení kontrolní komise oddílu.

12) volba kontrolní komise oddílu, bude-li zřízena.

13) upřesnění instituce hlasování výboru oddílu per rollam (písemně či prostředky elektronické komunikace, zavedeno na minulé VH), zvláště ohledně lhůt pro odpovědi.

14) závěrečná diskuse, hlasování o návrzích z pléna.

V Praze dne 18. 1. 2015

Za výbor OSG: Mgr. Jana Seňková, Ph.D. - předsedkyně oddílu. Na vědomí: RNDr. Jan Materna, Ph.D. – starosta TJ Sokol Žižkov II.


Smutná zpráva:

S hlubokou lítostí oznamujeme všem příznivcům sportovní gymnastiky, že nás počátkem roku 2013 navždy opustil předseda našeho oddílu, dlouholetý trenér a úžasný člověk, Mgr. Svatopluk Čapek. I přes těžkou nemoc do poslední chvíle obětavě a bezplatně pracoval pro oddíl i pro gymnastiku jako takovou. Čest jeho památce.


Víkendová gymnastika pro všechny oddíly i jednotlice:

Podařilo se nám obnovit tradici víkendových otevřených gymnastických soustředění, pořádaných průměrně každý měsíc mimo závodní období.


Úspěšné zakončení roku 2012:

Po dvou druhých místech v letech 2010 a 2011 jsme se letos dočkali a naše družstvo starších žákyň vyhrálo přebor družstev Hl. M. Prahy pro rok 2012. Zlaté medaile těší o to více, že tentokrát jsme nevyužili žádnou možnost hostování a přebornický titul získalo družstvo složené výhradně ze závodnic OSG TJ Sokol Žižkov II. Pro příští rok již děvčata postupují do vyšší věkové kategorie, doufáme, že na tento úspěch naváží i v ligových soutěžích.


Gymnastika pro dorost a dospělé:

Od jara 2012 cvičíme akrobacii se skupinou dorostu od 10 do 15 let a se skupinou dospělých od 16 do 30 let. Nejde o komerci, tělocvičnu máme za rozumnou cenu, uplatnění u nás najdou začátečníci i ti nejlepší. Ještě můžeme přijmout několik holek i kluků všeho věku. Od 5. do 12. srpna máme soustředění na venkově, kdokoliv se může přidat. Rádi bychom se příští rok zúčastnili soutěží (nejen) ve smíšeném Teamgymu, hodně by se nám hodila ještě jedna či více bývalých gymnastek s alespoň základní průpravou.


Úspěšná bilance prvních sezón pod novým vedením:

Podařilo se:

- stabilizovat členskou základnu. Dětí samozřejmě není nikdy dost, nábor stále probíhá.

- pokračovat ve výkonnostním vzestupu družstva žákyň. Navázali jsme na úspěch z roku 2010, kdy naše družstvo ještě pod hlavičkou Sokola Vršovice obsadilo druhé místo na přeboru Prahy. V roce 2011 jsme umístění zopakovali, tentokrát však s minimálním bodovým odstupem od vítězného družstva Sokola Kampa a nebýt jediného zaváhání na bradlech, sahali bychom po zlatu. Kromě toho se můžeme pochlubit individuálními výkony všech závodnic, jmenovitě hlavně Veroniky Šritterové, Zuzany Kubešové (v letech 2011 i 2012 si vždy rozdělily první dvě místa na přeborech Prahy jednotlivkyň, Veronika dokonce letos přivezla bronzovou medaili z Mistrovství České Republiky) i teprve devítileté Adélky Šritterové, která ve svém věku patří k nejlepším v Praze i v rámci ČR a na tréninku ve zvládnutí obtížných prvků bez problémů konkuruje všem starším kamarádkám.

- založit tréninkové družstvo dospělých (viz výše).

Zatím jsme nezvládli, ale snažíme se:

- vychovat či vhodně doplnit družstvo dorostenek.

- získat finance i z jiných zdrojů než členských příspěvků.

- obnovit tradici pořádání závodů.

- získat nové trenérky a trenéry.


Informační schůzka pro rodiče:

Informační schůzka pro rodiče dětí oddílu sportovní gymnastiky Sokol Žižkov II se koná ve středu 1. prosince od 18 hodin v gymnastické tělocvičně TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, Praha 3, případně dle domluvy v restauraci TJ. Dále viz koncepce tréninku.


Výsledky VH oddílu ze dne 24. 11. 2010:

Bude proveden nábor nových členů, včetně trenérů a trenérek.

Novým trenérkám mládeže bude zajištěno předepsané školení.

Závodní činnost oddílu bude rozšířena.

Výbor oddílu bude pracovat v novém složení - viz kontakty.


Oznámení o svolání valné hromady oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II

Na základě žádosti členů oddílu sportovní gymnastiky dle stanov TJ Sokol Žižkov II a oddílového řádu TJ Sokol Žižkov II svoláváme mimořádnou valnou hromadu oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II na termín 24. 11. 2010 od 18:00 v salonku restaurace TJ Sokol Žižkov II.

Program:

1) prezence účastníků.

2) schválení programu VH, možnost zařazení nových bodů.

3) volba orgánů VH.

4) vyhodnocení činnosti oddílu v minulém období, plnění úkolů stanovených minulou VH.

5) diskuse k předchozímu bodu - zejména počet členů, sportovní výsledky, morálka v docházce, placení příspěvků apod.

6) seznámení všech členů se stavem pokladny, rozpočtem oddílu a jeho plněním.

7) návrh na změny ve výboru oddílu.

8) diskuse, včetně hlasování o způsobu volby a možné změně počtu členů a funkcí výboru oddílu.

9) vyjasnění povinností všech členů výboru oddílu, stanovení závazných písemných požadavků na jejich činnost včetně možných odměn a sankcí.

10) navržení kandidátů pro doplnění výboru oddílu.

11) volba nového výboru oddílu.

12) zavedení a upřesnění instituce hlasování výboru oddílu per rollam (písemně či prostředky elektronické komunikace), zvláště ohledně lhůt pro odpovědi.

13) závěrečná diskuse, hlasování o návrzích z pléna.

V Praze dne 3. 11. 2010

Za výbor TJ: RNDr. Jan Materna , Ph. D. – starosta TJ Sokol Žižkov II